SupervisionsgruppenGruppensupervision offen für BeraterInnen

29.09.2023, 09:00 - 15:00
Praxis E. Luginbühl und Th. Jones
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für BeraterInnen

03.11.2023, 09:00 - 15:00
Praxis E. Luginbühl und Th. Jones
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information

Gruppensupervision offen für BeraterInnen

08.12.2023, 09:00 - 15:00
Praxis E. Luginbühl und Th. Jones
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen

Information
Top