Gruppensupervision offen für PsychotherapeutInnen

04.02.2023, 09:00 - 16:00
Praxis Th. Jones und E. Luginbühl
Kappelenring 54d, 3032 Hinterkappelen
Leitung Therese Jones. Anmeldung bis 28. Januar per Mail.

Top